นโยบาย

บริษัท แมคเทค ซิสเต็ม จำกัด ขอขอบพระคุณท่านผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการ ทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทขอเรียนว่า บริษัทมีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ใช้บริการทุกท่านโดยสังเขปดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 • เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่แวะมายังเว็บไซต์ บริษัท แมคเทค ซิสเต็ม จำกัด ซึ่งหากท่านได้ละเบียนเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส ชื่อผู้ติดต่อ ที่อยู่หรือที่ทำงาน รหัสไปรษณีย์ และหมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น และข้อมูลดังกล่าวท่านสามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองในระบบสมาชิก
 • ในกรณีที่ท่านเข้าสู่ระบบระบบสมาชิก และได้เลือกซื้อสินค้าจาก บริษัท แมคเทค ซิสเต็ม จำกัด ทางบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ ที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า รวมถึงประวัติการสั่งซื้อสินค้าของท่าน ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบ ติดตามสถานะ การสั่งซื้อสินค้าของท่านได้ในระบบสมาชิก
 • นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ บริษัท วาร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติมด้วย ได้แก่ หมายเลขไอพี รายสินค้าที่ท่านสนใจ การแสดงความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับตัวสินค้า
 • บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วยบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่สามารถรองรับข้อความ หรือรับรองการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

การใช้ข้อมูลส่วนตัว

 • บริษัท แมคเทค ซิสเต็ม จำกัด จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของ บริษัทฯ เท่านั้น
 • บริษัท แมคเทค ซิสเต็ม จำกัด ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ บริษัท แมคเทค ซิสเต็ม จำกัด ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น
 • ในกรณีที่บริษัท แมคเทค ซิสเต็ม จำกัด ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ บริษัทฯ เป็นต้น บริษัท แมคเทค ซิสเต็ม จำกัด จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ บริษัท แมคเทค ซิสเต็ม จำกัด

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่านๆ มีสิทธิที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆจาก บริษัท แมคเทค ซิสเต็ม จำกัด ก็ได้ โดยเพียงแต่ท่านกรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ บริษัท แมคเทค ซิสเต็ม จำกัด ทราบ ในขั้นตอนของการสมัครสมาชิก หรือส่งอีเมล์แจ้งที่ cs@maxtech.co.th

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

 • เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบริษัทฯ จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัย ของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น ในส่วนของการชำระเงินด้วยบัญชี PayPal เป็นต้น บริษัท แมคเทค ซิสเต็ม จำกัด จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าว ด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น

การใช้คุกกี้

 • "คุกกี้" คือ ข้อมูลที่ บริษัท แมคเทค ซิสเต็ม จำกัด ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ "คุกกี้" ก็จะทำให้เว็บไซต์ บริษัท แมคเทค ซิสเต็ม จำกัด สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ "คุกกี้" นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ "คุกกี้" นั้นทำงานต่อไป หากท่านเลือกใช้ "คุกกี้" แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ "คุกกี้" จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะ เยี่ยมชม

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

 • บริษัท แมคเทค ซิสเต็ม จำกัด อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนี้ บริษัท แมคเทค ซิสเต็ม จำกัด จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ บริษัท แมคเทค ซิสเต็ม จำกัด

การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการติดต่อกับ บริษัท แมคเทค ซิสเต็ม จำกัด

 • ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ บริษัทฯ ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของบริษัทฯ ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับ บริษัท แมคเทค ซิสเต็ม จำกัด ตามที่ปรากฏข้างล่างนี้
 • บริษัท แมคเทค ซิสเต็ม จำกัด
 • 5/70 ซอยรามคำแหง 107 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
 • โทรศัพท์ 0 2374 6956 แฟ็กซ์ 0 2374 0518
 • อีเมล์ info@maxtech.co.th, sales@maxtech.co.th, cs@maxtech.co.th, acc@maxtech.co.th

การคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน

 • บริษัท แมคเทค ซิสเต็ม จำกัด ไม่มีการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน เพราะเป็นเว็บไซต์ จึงไม่เป็นอันตรายต่อเด็กและเยาวชน
weshopplus